nordnorsk-magasin.no
Utgave 2-2018 av Nordnorsk magasin
Den 15. mai sendes Nordnorsk Magasin 2 – 2018 ut til abonnenter og salgssteder. Her skriver lokalhistoriker Johan I. Borgos om mineryddinga i Vesterålen etter 2. verdenskrig, og han lar Inge…