nordavindutvikling.no
5511678873_b65d2c6c79_z
Utvalget bak NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet, etter presentasjonen onsdag. Fra venstre Seniorrådgiver Lillian Hatling, Kompetansesenter for distriktsut…