nordavindutvikling.no
S@mspill prosjektet – gav kompetanseløft
Ny søknad – videreføring av S@mspill prosjektet En videreføring av prosjektet vil være avgjørende for å fullføre kompetansehevingsløpet som flere ansatte har start…