noradamian.wordpress.com
Şşşşşt!…
Organizatorul întrunirii era pachet de nervi!! Partea americană sosise şi premierul ia-l de unde nu-i! Îl trecură toate năduşelile. „Just a moment, please”. Se retrase într-un colţ şi …