noradamian.wordpress.com
Revoluţiile nomenklaturii, evoluţiile demokraturii
12 Martie, 1990, Proclamaţia de la Timişoara, Punctul 8: “…propunem ca legea electorală să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe orice listă, al foş…