noradamian.wordpress.com
Şansa instabilităţii.
Proporţională faţă de totalitarismul ceauşist din care n-a plecat demult şi pseudouninominală faţă de democraţia de tip capitalist, societatea noastră, la ora asta, e asemenea unui fier, dacă nu ca…