nomadinh.exposure.co
Koh Kra - Một đêm trên đảo Địa Ngục by Ly-Nhan Dinh on Exposure
Chiếc ghe đánh cá thứ nhì và chiếc taxi (được kéo) ra đảo (Hình chụp từ “cá lớn’’ và từ đỉnh Koh Kra)