nomadbynature.net
Два хубави филма: Джорджа О’Кийф
На вниманието ви днес ще предложа два филма, които много харесвам. Те имат някои общи неща – разказват за живота на значими съвременни художнички – Фрида Кало и Джорджа О’Кийф. И …