noithathoitruong.com.vn
Lựa chọn ốp tiêu âm và cách âm hội trường như thế nào?
Sử dụng các vật liệu tiêu âm, cách âm cho hội trường là một cách để tránh khỏi việc thoát âm, gây ồn cho các vùng lân cận và hạn chế ô nhiễm tiếng ồn.