noithatfami.biz.vn
5 mẫu bàn làm việc gỗ 1m2 dưới 1,2 triệu đồng của Đức Khang
5 mẫu bàn làm việc gỗ 1m2 của Đức Khang: Bàn WO-I126, Bàn WO-II126, Bàn WO-IV126, Bàn WO-V126, Bàn WO-VI126. Các mẫu bàn này đều có giá dưới 1,2 triệu.