noithatart.com
Room room - Ngôi nhà đặc biệt của cặp vợ chồng khiếm thính
Thiết kế nhà ở dành cho cặp vợ chồng khiếm thính, ngôi nhà gồm nhiều ô cửa kính nhỏ lấy sáng và thông gió đồng thời giúp mọi người giao tiếp dễ dàng hơn