noithatart.com
Thiết kế cải tạo nhà cũ trong khu rừng trúc tuyệt đẹp ở Kinosaki
Thiết kế cải tạo nhà cũ từ một trung tâm geisha đã có từ lâu đời, vật liệu địa phương được sử dụng một cách hợp lý trong thiết kế nhà phố đẹp