noisyteam.wordpress.com
Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh – Chương 43.
₪ Tĩnh Vân ₪ Chương 43: Edit: Thanh Uyên Mọi người đều kinh sợ, rất tự giác không hỏi tiếp, để cứu phu nhân của ông Quản thúc nhất định sẽ phải lấy mạng của mình để đổi. Phu nhân của ông có lẽ là k…