noisyteam.wordpress.com
Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh – Chương 42.
₪ Tĩnh Vân ₪ Chương 42: Edit: Su Su Beta: Thanh Uyên Lý Thiệu và Linh nhi vẫn còn đang giằng co, hai người chỉ hận không thể lao vào đánh nhau. Nhìn thấy Lý Nhiễm vội vội vàng vàng chạy tới, Lý Thi…