noisyteam.wordpress.com
Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh – Chương 33.
₪ Tĩnh Vân ₪ Chương 33: Edit: Su Su Beta: Thanh Uyên Vừa vào kinh thành, quản gia Lý đã đi đến đứng ở xe ngựa, vỗ bắp đùi uất ức nói: “Vương gia, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, ngài mau hồi …