noisyteam.wordpress.com
Môn đăng hộ đối – Chương 10.
Chương 10: Hỗn loạn. Edit: Thanh Uyên Thư viện. Thẩm Văn Vũ: “Anh, hôm qua anh đi đâu vậy, cả đêm không về nhà làm em lo muốn chết.” “Lạ nhỉ, trước đây anh không về nhà sao không …