noamsark.org
מחקר: האירוויזיון משמח אנשים
דווקא כן הצעצוע שלך? השתתפות בתחרות האירוויזיון קשורה לעלייה ברמת האושר – בשביעות הרצון מהחיים – בארצות המשתתפות. נעם לויתן | מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע בבית ספר לבריאות הציבור…