noamsark.org
הבלתי מזוהים: לא מדבקים ב-HIV
אנשים חיוביים ל-HIV, שהעומס הנגיפי בדמם הוא מתחת לסף הגילוי (undetectable), לא יכולים למעשה להדביק בנגיף רשומה לרגל יום האיידס העולמי 2017, שחל היום. על פי נתוני משרד הבריאות בישראל חיים כיום יותר …