noamsark.org
קצרצרים: לעורר ציור לחיים
ראיתי את קייל היל מדגים בטוויטר איך אפשר לגרום לדמות מצוירת לקום לתחייה. לא התאפקתי ולמחרת ניסיתי לעשות זאת בעצמי במכון דוידסון: נא לנסות בבית ולדווח :) אם תרצו לבצע את הניסוי בעצמכם כל מה שתצטרכו …