noamsark.org
עם קצת עזרה מחברים
יתכן כי טפיל קטן גורם לשימפנזים לאבד את הפחד מנמרים ואף להימשך אליהם, וכך מעמיד את השימפנזים בסכנה נעם לויתן ויונת אשחר | גלילאו כל לילה יוצאות החולדות בערים ובכפרים ממקומות המסתור שלהן ומשחרות למז…