noamsark.org
מרפואה סינית מסורתית לרפואה אמיתית ולפרס נובל
פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה לשנת 2015 יוענק היום לחוקרת הסינית טו יויו על פיתוח תרופה נגד מלריה מצמח המרפא לענה חד שנתית נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו "לפי הגדרה", אני מתחיל, ‎"ר…