noamsark.org
מעשה מרכבה: תולעת מעיים נפוצה הדביקה אדם בסרטן שלה
תאים סרטניים מטפיל נפוץ התפשטו בגופו של אדם חולה איידס וגרמו לגידולים ממאירים. זה המקרה הראשון הידוע של העברת מחלת הסרטן מטפיל לאדם לפני כשלוש שנים, בינואר בשנת 2013, התאשפז אדם בן 41 בבית חולים בע…