noamsark.org
מנת מלריה עם נגיעות לימון
טפיל המלריה מפיק ריח לימוני, ככל הנראה כדי למשוך יתושים נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו השבוע פורסם כי פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה לשנת 2015 יוענק לשלושה חוקרים שגילו ופיתחו תרופות נגד טפילים. פר…