noamsark.org
הנוצות של כולנו
חלק גדול מהגנים האחראים על בניית נוצות הציפורים קיימים כמעט בכל בעלי החוליות. כן, הם מסתתרים אפילו בתוכנו יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו במהלך השנים האחרונות עברו הדינוזאורים שינוי מהותי. כלומר, הד…