noamsark.org
הוצאת דֶבֶר מהקשרו
בניגוד למה שאולי שמעתם בשנה האחרונה על דֶבֶר, המוות השחור לא הופץ על ידי גרבילים, אלא מדובר במגפה נוספת של דיווחים שגויים שהופצו על ידי התקשורת יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו לפני חודשים ספורים הסת…