noamsark.org
בעל זבוב
הגורמים הגנטיים שהופכים זבובים להומוסקסואלים מקנים יתרון אבולוציוני במרבית המקרים הומוסקסואלים מביאים לעולם פחות צאצאים (אם בכלל) לעומת אלו שאינם הומוסקסואלים. על פי תיאוריית האבולוציה ועקרון הבריר…