noamsark.org
קצרצרים: גן הצמחים הטורפים
סרט יפה בצילום מואץ, שמגלה את החן של צמחים טורפים. צמחים מייצרים סוכרים בתהליך הפוטוסינתזה, בעזרת אנרגיית השמש, פחמן דו-חמצני ומים. אך, כמו כל האורגניזמים, הם זקוקים לחומרים נוספים כדי להתקיים. לרו…