noamsark.org
שילוש – שלושה שהם אחד
איחוד משפחתי: שלוש משפחות דגים שונות הן למעשה הזכרים, הנקבות והצעירים של משפחה אחת נעם לויתן ודינה וולודרסקי | גליליאו לכבוד חג המולד, רשומה על שילוש (לא קדוש) במעמקי הים, בעומק של 1000 מטרים ויותר…