noamsark.org
השיבה אל המים: גרסת הדינוזאור
הספינוזאורוס הוא הדינוזאור הראשון שהותאם לשחייה ולחיים במים יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו הספּינוזאורוס (Spinosaurus) הוא לא הדינוזאור המפורסם ביותר – אם כי לא לגמרי ברור לנו למה. בצורת גופו הוא מ…