noamsark.org
הקוף שקרא זאב
האם קופים מסוגלים לשקר? יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו לכבוד הסליחות ויום הכיפורים רשומה על שקרים. למי שמתכננים להתוודות על שקריהם כדאי גם לקרוא את הרשומה הנחמדה הזו, בבלוג "Seriously, Science…