noamsark.org
קצרצרים: טוב מראה עיניים
גיל הבגרות המינית של דגי סֵיפָן מושפע מהופעתם של זכרים בקבוצה נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו שנה טובה! שנהיה לראש ולא לזנב? קבוצת מדענים מאוניברסיטאות אקסטר וגלאזגו גילו כי גיל הבגרות המינית של דגי…