noamsark.org
"בתוך מאורה באדמה חי לו הוביט"
יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו רשומה זו עוסקת באחד המינים היותר מסתוריים ומסקרנים מבין ההומינינים – קבוצת המינים בשושלת שהובילה אל בני-האדם, לאחר ההתפצלות מהשימפנזים. המין הוא הומו פלורסיינסיס (Hom…