noamsark.org
ולמד זאב מכלב (וכלב מאדם)
בתהליך הביות פיתחו הכלבים יכולת לתקשר עם בני האדם אבל איבדו את היכולת ללמוד זה מזה יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו עד כמה שקשה להאמין לכך כאשר מסתכלים על יצורים כמו הפקינז או הבולדוג האמריקאי, מוצאם…