noamsark.org
הזיה לסוף הדרך
סם ה-LSD עשוי לעזור לחולים סופניים להתמודד עם מצבם נעם לויתן | גליליאו בשנת 1943 גילה במקרה ד"ר אלברט הופמן השוויצרי את ההשפעות הפסיכדליות, מעוותות המציאות, של חומר שסינתז חמש שנים קודם לכן, ב…