noamsark.org
הכלב הנצחי
תוחלת החיים של כלבים לא עולה, לרוב, על 12 שנים. למרות זאת, כלב קדום אחד הצליח לרמות את המוות לפני כ-11,000 שנים והוא חי עד ימינו כטפיל בגופם של כלבים אחרים. אחד מתאי מערכת החיסון של הכלב הקדום הפך …