noamsark.org
החיידקים של פאבלוב
נעם לויתן ודינה וולודרסקי | גליליאו הפיזיולוג הרוסי איוון פאבלוב (Pavlov) מוכר כיום לכל אדם בזכות כלביו, שאותם לימד לקשר בין צלצול פעמון להופעת מזון. בניסויו המפורסם, פאבלוב – ששם לב כי הכלבים הזיל…