noamsark.org
זאב בלבוש כלב
מיהו האב הקדמון של הכלבים המבויתים ומתי ואיפה הם נוצרו לראשונה? יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו כל הכלבים בתמונה חולקים אב קדמון משותף. באמירה זו כשלעצמה אין ממש חידוש, הרי אם נלך מספיק אחורה נגיע א…