noamsark.org
פרשת תפוח האדמה הרעיל
תפוח האדמה מזן לנאפי, שפותח בשנות ה-60 של המאה ה-20 עבור תעשיית החטיפים, שימש להכנת חטיפי צ'יפס משובחים ביותר. לרוע המזל הוא היה גם רעיל. מגי קורת'-בייקר | Boing Boing טיגון תפוח אדמה זה עניין מסוב…