noamsark.org
ידיעה על אבולוציה מחפשת תמונות כלבים
עדכון 15/01/2014: הידיעה פורסמה בבלוג. 25/11/2013: תודה לכל מי ששלחו לנו תמונות של כלבים. נשתדל להשתמש בכולן. נעם ואני מחפשים תמונות כלבים וכלבות שילוו ידיעה שתפורסם בקרוב במגזין גליליאו ובבלוג. מי…