noamsark.org
המריח הוא המצליח
גנים הקשורים להרחה אחראים ככל הנראה לאבולוציה של זבוב עמיד לרעלנים נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו במהלך המאבק הנצחי בין טורף לנטרף, התפתחו בצמחים רעלים כימיים המגנים עליהם מפני אוכלי עשב. ואולם, אב…