noamsark.org
‫(קוף)–האדם החושב‫
אורנגאוטן כממציא פתרונות יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו ממחקרים רבים בקופי-אדם התברר כי הם מצטיינים, יותר מכל חיה אחרת למעט האדם, בפתרון בעיות, במיוחד כאלו הדורשות שימוש בכלים. החיות היחידות המתקרב…