noamsark.org
ים של טפילים
טפילים החיים בנהרות העולם ובמעמקי הים נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו לפני כחמש שנים המתינה לסועד לונדוני הפתעה גרועה בהרבה מזבוב במרק. בפיו של הדג שאותו הזמין, דג הפָּרִידה (דג ממשפחת הלוּטיאניים, …