noamsark.org
לאבולוציה יש בעיית יחסי ציבור
הולי דנסוורת' | The Mermaid's Tale אנשים אינם מתנגדים לאבולוציה, נרתעים ממנה או מבקשים ללמד בריאתנות במקביל ("ללמד את המחלוקת") רק מאחר שהם נאחזים בהסברים על-טבעיים המאפשרים להם להרגיש שי…