noamsark.org
צבעי איכות
נוצות צבעוניות של תוכים עמידות יותר בפני חיידקים המעכלים אותן נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו ציפורים רבות מושכות את עינינו בשלל הצבעים של כסות הנוצות שעל גופן. הצבעים הבוהקים משמשים לתקשורת בין הצי…