noamsark.org
קבורים בסהרה
קברים השייכים לבני תרבויות שונות התגלו במדבר ומעידים שפעם היה כאן אגם נעם לויתן ודינה וולודרסקי | גליליאו מדבר סהרה הוא המדבר החם הגדול בעולם. הוא משתרע לרוחבה של מרבית צפון אפריקה, מים סוף במזרח ו…