noamsark.org
אחים בדם – עכבר הבית ועכבר הבר
גן המגן על עכבר הבית מפני רעל עכברים הגיע מעכבר ממין ביולוגי אחר נעם לויתן | גליליאו נוגד הקרישה ורפרין (Warfarin, המוכר בשם המותג קומדין) הוא תרופה המשמשת למניעת היווצרות קרישי דם, שהחלה את דרכה ב…