noamsark.org
מי בכלל צריך סקס?
מגוון גדול של מינים קיים בקבוצה המתרבה ללא סקס, ברבייה אל-זוויגית נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו רשומה על רביית בתולין, לכבוד חג המולד על פי מחקר שהתפרסם בכתב-העת PLOS Biology, קבוצת בעלי-חיים מיקר…