noamsark.org
העור הוליד עכבר
חוקרים הצליחו להפוך תאי עור של עכבר לתאי גזע עובריים יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו היום יוענק פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה לג'ון גורדון ולשיניה ימנקה על התגלית כי אפשר ל"תכנת מחדש" תאי…