noamsark.org
הפך את עורו
מדענים הצליחו ליצור תאים הזהים לתאי גזע מתאי עור אנושיים יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו היום יוענק פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה לג'ון גורדון ולשיניה ימנקה על התגלית כי אפשר ל"תכנת מחדש"…