noamsark.org
תמות נפשי עם פולשים
טרמיטים זקנים פועלים כיחידות מתאבדים נגד אויבי המושבה נעם לויתן | גליליאו "אנו שולחים את גברינו הצעירים למלחמה; נמלים שולחות את הגברות הזקנות". ציטוט זה, מדברי חוקר הנמלים ואבי הסוציוביול…